Tornion Lausujat ry

YLEISTÄ

Yhdistys on perustettu v. 1986.
 
Yhdistyksemme tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsenten henkistä ja toiminnallista vireyttä, keskinäistä vastuuntuntoa ja yhteenkuuluvuutta, laajentaa heidän yhteiskunnallista, sivistyksellistä taiteellista ja kulttuuritietouttaan sekä ennen muuta kehittää suullista ilmaisun ja lausunnan taitoa.
 
Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenille puhe- ja lausuntakasvatusta, koulutusta sekä esiintymistilaisuuksia.
 
Yhdistys toimii yhteistyössä Tornion kulttuuritoimiston, kirjaston ja muiden taiteellista, sivistyksellistä ja kulttuuritoimintaa harrastavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
 
- Suomen Lausujain Liiton jäsen -